Žiacke práce

Práce v Skicári

                

 

Práce v LogoMotion

       

           

  

 

Práce vo Word-e

Práce štvrtákov v šk. roku 2013-2014

Animované obrázky v LogoMotion

4.A

           

           

4.C

           

           

           

           

  

4.B